ПРОМОЦИЯ

От 01.05.2017г. До 31.05.2017г.

Тарифа 25лв.

Интернет скорост:
97280 kbit/s = 12160 kB/s

95 Mbit/s 

Тарифа 20лв.

Интернет скорост:
76800 kbit/s = 9600 kB/s

75 Mbit/s   

Тарифа 15лв.

Интернет скорост:
56320 kbit/s = 7040 kB/s

55 Mbit/s  

Тарифа 5лв.

Интернет скорост:
30720 kbit/s = 3840 kB/s

30 Mbit/s  

nyck