Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СитиНет КО

Резюме: В този документ са описани накратко техническите характеристики на интерфейса ЕТЕРНЕТ, който се използва за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на СитиНет КО

ОБЩО ОПИСАНИЕ
Разглежданият интерфейс се използва за осъществяване на свързаност между крайни клиентски далекосъобщителни устройства и мрежата на СитиНет КО с цел предоставяне на услуги от страна на СитиНет КО ЕООД.

Между клиента и СитиНет КО се изгражда линия за осъществяване на връзка, през която посредством разглежданите интерфейси се осъществява свързаността с мрежата на СитиНет КО.

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ
За осъществяване на свързаност между далекосъобщителната мрежа на СитиНет КО и мрежата или крайните далекосъобщителни устройства на клиента СитиНет КО изгражда и поддържа цифрова двупосочна комуникация, позволяваща предаването на данни съгласно ползваните от клиента услуги. Интерфейсите, които осъществяват тази комуникация на 10 или 100 мбвс могат да работят в два режима half или full duplex. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). При осъществяване на двупосочната комуникация, предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3. В зависимост от използваните от клиента услуги пакетите, отговарящи на стандарт IEEE 802.1Q могат да бъдат пренасяни прозрачно или управлявани в мрежата на СитиНет КО. Използваните интерфейси Етернет следва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси (минимално количество 2000). Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.
Тип на интерфейса Отстояние Тип на конектора Тип на използвания кабел
Ethernet (10Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Fast Ethernet (100Base-Tx) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat3
Gigabit Ethernet (1000Base-T) 100 метра RJ45 (TIA/EIA-568-B) мин. UTP Cat5e
Таблица 1: Използвани стандарти за интерфейси

   На следващата фигура е описан начинът за извършване на окабеляване посредством използваният конектор за осъществяване на връзка.

Фигура 2: Схема на конектор RJ45